::ZARZĄD CECHU::

CECHMISTRZ

Andrzej Kucia

Z-CA CECHMISTRZA

Władysław Regulski

Z-CA CECHMISTRZA

Tadeusz Górka

SEKRETARZ

Janina Wykurz

SKARBNIK

Krystyna Bednarz

CZŁONEK ZARZĄDU

Jadwiga Głowinkowska

CZŁONEK ZARZĄDU

Małgorzata Włoszczyk

Z-CA CZŁONKA ZARZĄDU

Maria Mocarska

Z-CA CZŁONKA ZARZĄDU

Jan Smoleń

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

Maria Sysło-Mrówka

PRZEWODNICZĄCY SĄDU CECHOWEGO

Sławomira Natkaniec