Cech Krawców powstał w roku 1272 i zrzeszał wszelkie branże włókiennicze. W minionym okresie przynależność do Cechów wszystkich rzemieślników była obowiązkowa.

W roku 1995 Cech przyjął nazwę Cech Krawców i Pokrewnych Zawodów, który zrzesza rzemieślników z branży: krawieckich, modniarskiej, czapnictwa i gorseciarstwa prowadzących własne pracownie.

Siedziba Cechu znajduje się przy ul. Sławkowskiej 28/5a w Krakowie. Nasz Cech należy do Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości znajdującej się w Krakowie przy ulicy Św. Anny 9.

Dziś rzemieślnicy należą do cechów dobrowolnie i nadal podtrzymują tradycje wiekowe, mogą spotykać się, korzystać z wymiany doświadczeń dotyczących krawiectwa.

Cech posiada Komisję Porozumiewawczą, która rozstrzyga spory zaistniałe pomiędzy klientem a rzemieślnikiem zrzeszonym w naszym cechu.

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości powołuje rzemieślników naszego Cechu z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi do Komisji Egzaminacyjnej, przed którą można zdać egzamin i otrzymać tytuł czeladnika lub mistrza.

Mając tytuł mistrza i będąc członkiem Cechu można szkolić uczniów w zawodach krawieckich.

Zachęcamy właścicieli zakładów branż krawieckich do przynależności do naszej organizacji Cechowej. Dodaje to zakładowi prestiżu, a rzemieślnik nie czuje się w branży osamotniony.